Topic: Film Theory, Critique - overall: 130

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Book
Zmena bez zmeny - Podoby slovenskej televíznej hranej tvorby 1990-1993

 

Author of book: Jana Dudková
Publisher: Slovenský filmový ústav

Specialized Publications in Film,
Profiles, Lexicons,
Book news/Reissues,
Topic: Film Theory, Critique

10 EUR

 

Book
Živý film: Digitalizace filmu metodou DRA

 

19 EUR

 

Navigace