- overall: 52

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Magazine
Iluminace 2/2007 - Téma: Filmový divák a jeho (estetický) prožitek

 

2 EUR

 

Magazine
Iluminace 2/2008 - Téma: Filmový exil

 

2 EUR

 

Magazine
Iluminace 2/2009 - téma: Český nonfikční film do roku 1945

 

4 EUR

 

Magazine
Iluminace 2/2010 - téma: Filmové studio - Místo, podnik a pracovní svět

 

4 EUR

 

Magazine
Iluminace 2/2011 - téma: Archeologie médií v postmediální době

 

Author of book: Kolektiv autorů
Specialized Publications in Film,

4 EUR

 

Magazine
Iluminace 2/2013 - Téma: Filmový marketing

 

4 EUR

 

Magazine
Iluminace 2/2014 - Téma: Průmyslové autorství a skupinový styl v českém filmu 50. a 60. let

 

4 EUR

 

Magazine
Iluminace 2/2015 - téma: Archiv a digitalizace

 

5 EUR

 

Magazine
Iluminace 2/2016 - Téma: Amatérský film v zemích východního bloku

 

5 EUR

 

Magazine
Iluminace 2/2017 - Téma: Současný český audiovizuální průmysl

 

5 EUR

 

Magazine
Iluminace 2/2018 - Téma: Herectví mezi filmem, divadlem a televizí

 

5 EUR

 

Magazine
Iluminace 3/2005 - Téma: Archiv – databáze – edice filmů na DVD

 

2 EUR

 

Magazine
Iluminace 3/2006 - Téma: Rozhlas a film

 

2 EUR

 

Magazine
Iluminace 3/2007 - Téma: Populární hudba, nahrávací průmysl a film

 

2 EUR

 

Magazine
Iluminace 3/2008 - Téma: Populárně-vědecký film jako žánr mezi vědou a uměním

 

2 EUR

 

Magazine
Iluminace 3/2010 - Téma: Trezorový film

 

4 EUR

 

Navigace